Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

6839 37b8 390
Reposted fromkarahippie karahippie
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viaEmilieBronte EmilieBronte
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Totally parting ways with Bey but I really adore how this photo is shot
Żaden problem nie jest błahy, jeżeli płaczesz przez niego.
— anonim
Cześć Banita, dawno dawno mnie nie było tutaj... Czy jest lepiej nie wiem... Ale wiem jedno czuję się bardziej samotna niż kiedykolwiek... Chciałabym nie płakać ale zły same mi lecą... Ciężko jest ciągle podnosić się samemu...
— Banita
Banita - człowiek pozbawiony swych praw i skazany na wygnanie, wyrzutek... - szkoda, że się tak teraz czuje...
— Banita
6839 37b8 390
Reposted fromkarahippie karahippie
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viaEmilieBronte EmilieBronte
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Totally parting ways with Bey but I really adore how this photo is shot
Żaden problem nie jest błahy, jeżeli płaczesz przez niego.
— anonim
Cześć Banita, dawno dawno mnie nie było tutaj... Czy jest lepiej nie wiem... Ale wiem jedno czuję się bardziej samotna niż kiedykolwiek... Chciałabym nie płakać ale zły same mi lecą... Ciężko jest ciągle podnosić się samemu...
— Banita
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viaEmilieBronte EmilieBronte
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Totally parting ways with Bey but I really adore how this photo is shot
Żaden problem nie jest błahy, jeżeli płaczesz przez niego.
— anonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl